تبلیغات اینترنتیclose
ملا محمد فضولی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
ملا محمد فضولی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار حکیم ملا محمد فضولی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

ملا محمد فضولی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق

ملا محمد فضولی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار حکیم ملا محمد فضولی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

Email : ehsan.shokr@gmail.com

در این وبلاگ، بنده سید احسان شکرخدایی با کمک آقایان عیسی مجیدی، داور اردبیلی، ائلشن محمدی و م. افشار جوغین تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق را درباره احوال و آثار عارف حکمت‌دان، عالم فلسفه‌خوان و شاعر یگانه‌ی زمان، حکیم ملا محمد فضولی و دیوان اشعار وی به تصحیح ایشان و همچنین مقالات و اشعاری را که در این رابطه نوشته و سروده‌اند، خواهیم گذاشت. استفاده از مطالب این وبلاگ به هر شکل، فقط با ذکر منبع مجاز است.